• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

O.S.R.Th. รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน EP.3

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 - 30  พฤษจิกายน 2562

ณ ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันสยามนครอินทร์ อาคาร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วัฒนะ มธุราสัย ชั้น 3


เรื่อง “O.S.R.Th. รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน EP.3”