• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย

พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย

พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย

พิธีเปิดหอเกียรติยศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย