• 28 หมู่4 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เกี่ยวกับสมาคม

วัตถุประสงค์

สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ "เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทันตแพทย์และประชาชนทั่วไป" โดยจะนำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมฯ ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ และข่าวการประชุมวิชาการ

นอกจากนี้ทางสมาคมฯได้จัดพิมพ์วารสารให้ทันตแพทย์ผู้สนใจได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมฯสามารถเข้าสู่ระบบ และดาวน์โหลดวารสารย้อนหลังและปัจจุบันได้

สมาชิกสมาคมฯและประชาชนทั่วไป สามารถหาความรู้ได้จากบทความต่างๆ และ linkที่น่าสนใจ และถ้า่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดฟัน สามารถขอคำปรึกษาได้ทางไลน์ @osrthailand หรือแฟนเพจเฟสบุค @osrthailand

image