กิจกรรม - การบริจาคสมุด year plan แก่โรงเรียน 7 แห่ง ปี2559

การบริจาคสมุด year planของสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย แก่โรงเรียน 7แห่ง ปี2559

มีรายนามดังนี้

1.โรงเรียน วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  จำนวน 500 เล่ม

2.โรงเรียน วัดตาล ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 500 เล่ม

3.โรงเรียน วัดศรีเขตนันทาราม ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 500 เล่ม

4.โรงเรียน วัดสาลีโขภิตาราม ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 500 เล่ม

5.โรงเรียน วัดสพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 500 เล่ม

6.โรงเรียน วัดอินทาราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 300 เล่ม

7.โรงพยาบาลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 200 เล่ม

มอบสมุด
Image Detail
YP1
Image Detail
YP2
Image Detail
YP3
Image Detail
YP4
Image Detail
YP5
Image Detail
YP6
Image Detail
YP7
Image Detail
YP8
Image Detail
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery